08
Ap
ซื้อสิดีจริงๆโซฟา
08.04.2017 14:39

 

 

ชย่าอวี้จิ่นอยากร้องไห้แต่ร้องไม่ออก ก่อนออกมาเขาอุตส่าห์ไปหาคน ซื่อตรงเปิดเผยอย่างซิวเหล่าทู่เพื่อถามว่าเยี่ยเจาคอแข็งแค่ไหน กลับลมไปว่า สุราเลิศรลหมักบ่มด้วยสูตรลับของวังหลวงกับสุราชาวบ้านจะเทียบกันได้ อย่างไร ผลสุดท้ายเขาต้องดื่มคารวะไปสองจอกอย่างเสียไม่ได้ ภรรยาก็เริ่มฐ อาการเมานิดหน่อยแล้ว หากโดนนางล่วงเก็นต่อโซฟาลม พกพา ราคาหบ้าผู้คน เขาก็คงได้แต่ กระโดดลงจากหอหวนไมตริ ใข้ความตายยนยันความบรืสุทธลถานเดิยว

เวลานี้เขาจับจอกสุราของเยี่ยเจาแน่น ผู้ใดมาขอดื่มคารวะล้วนถูกเขา ใช้สายตาพิฆาตตะเพิดกลับไป

ทุกคนเห็นแล้วถอนหายใจเฮือก

"ใครว่าจวิ้นอ๋องไม่ไยคืภรรยา วันๆ เอะอะจะขอหย่า นี้มใช่รักใคร่กัน ดืหรอกหรือ,,

องค์ชายอีนั่วแห่งตงชย่าถือจอกสุราเดินมา หยุดอยู่เบื้องหน้าเยี่ยเจา ครู่หนี้งแล้วอมยิ้มเอ่ยขน

"แม่ทัพเยี่ยกล้าหาญชาญซิ'ย ชนะศึกทุกทิศ ข้าไม่นึกไม่ฝันจริงๆ เลย ว่าท่านจะเป็นสตรื ยามพื่ข่าวแพร่สะพัดมาถืงตงซย่า ท่านอาข้าพื่ถูกท่าน ปล่อยตัวกลับบาอดสูจนเถือบปาดคอตาย กระนี้นก็เป็นเคราะห์ดิพื่ท่าน เป็นสตรื องค์หญํงอนชวน น้องสาวข้าหลงรักท่านตั้งแต่แรกพบในสนามรบ เป็นตายร้ายดก็ไม่ยอมออกเรือน เฝืาแต่คดจะเรืยกตัวท่านไปเป็นราชบุตรเขย พอนางเข่าวก็หลบอยู่ในกระโจมร้องไห้สามวันในพื่สุดก็ออกเรือนตามบัญชา ของเสด็จพ่อไปแต่โดยดิแล้ว"

และคุณสมนิติ เป็นหญิงงามอันดับหนึ่งของตงซย่า ไฉนบีตาหามีแววไม่ถึงได้ มาถูกตาต้องใจภรรยาเขา

ชย่าอวี้จนนกอจฉาจนหยกเยี่ยเจาอย่างแรงทโซฟาเป่าลมหนึ่งเพื่อระบายอารมณ์ นางรู้สึกเจ็บ แต่สึหน้ายังนึ่งสนิท เพียงเอ่ยเรียบๆ "ตอนนั้นเป็นเพราะสถานการณ์บังคับ จะไม่ทำก็ไม'ได้ ทำไหท่าน หัวเราะเยาะแล้ว"

องค์ชายอืนั่วหัวเราะเสียงดังอย่างเปิดเผย จากนั้นก็ยกจอกแล้วเอ่ยขื้นอก “บัดนี้ตงซย่ากับต้าฉินปรองดองกันแล้ว พวกเราก็นับว่าเป็นสหายที่ ไม่ววาทไม่รู้จักกัน สมควรร่วมดื่มลักจอก!"

สุราจอกนี้จะบ่ายเบี่ยงบอกปัดคงไม่ดีนัก เยี่ยเจาลังเล ยกจอกสุราขน

ชย่าอวี้จนเห็นทำไม่ดี รีบลงบีออย่างรวดเร็ว เขาแย่งจอกสุราในมือนาง มา ละล้าละลังครู้หนึ่งก็นิกไม่ออกว่าจะเรียกขานภรรยาตนว่าอะไรดี ได้แต่ เอ่ยยิ้มๆ อย่างปิดเปิอน

"อาเจาโซฟาลม พกพา pantipดื่มสุราไม่เก่ง ให้ข้าดื่มแทนดีกว่า',

องค์ชายอีนั่วชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะแย้มยิ้มเช่นกัน “พวกท่านลองสามภรรยาช่างรักใคร่และห่วงใยเอาใจใส่กันอย่างสึกชง โดยแท้"

ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า เมื่ออยู่ต่อหน้าทูตต่างแคว้น ชย่าอวี๋จนจำต้องกัดฟันทน ดีหน้าบวมแสร้งว่าอ้วน[1]

"สมควรแล้ว"

 

 

[1] ตีหน้าบวบแลรังว่าอ้วน เป็นสำนวน หมายถึงคนโซฟาเป่าลมอเนกประสงค์ที่ดันทุรังทำในสิ่งที่เกินกำลังความสามารถของตนด้วยความกลัวเสิยหน้า

Comments


Datenschutzerklärung
Free homepage created with Beep.com website builder
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!