11
Ap
ง่ายๆชิวๆรีวิวดีๆ
11.04.2017 16:55

คำพูดนี้สะกิดให้ถูเหมินเป่าอินเกิดความรู้สึกร่วม นางกิเหม่อมอง ดูสุดปลายของทุ่งหญ้า คล้ายคิดดึงภาพทั้งหมดเข้ามายังคลองจักษุ ครา ครั้งนี้ที่นอนเป่าลม intex 6 ฟุตพวกนางจะเข้าสู่แผ่นดินจงหยวน ไปจากที่นี้ตลอดกาล ถึงแม้ว่า เปรียบกับทุ่งหญ้าที่มีสภาพอันเลวร้าย โลกอันศิวิไลซ์ของแผ่นดินจง หยวนเปรียบประดุจสรวงสวรรค์ แต่ความรู้สึกของการจากมาตุภูมิถิ่น เกิด ยังไม่อาจสลัดละทิ้งไป

นั่นเป็นความรู้สึกอันหนักอึ้ง มีแต่ผู้ที่บอกลามาตุภูมิถิ่นเกิด จึง รับรู้ถึงความรู้สึกที่ยากตัดรอนได้ ถึงแม้ว่าที่นี้'นำมาถึงคราเคราะห์และ ความเศร้า

เสียใจแก่นาง แต่ก่อนจากไปยังไม่อาจหักใจได้ ยามนี้พวก นางเพียงคิดมองลูให้มากกว่านี้ ประทับทุกสิ่งของที่นี้อยู่ในจิตไจ หลัง จากนี้พวกนางได้แต่ฝันว่ากลับมายังมาตุภูมิถิ่นเกิดแล้ว

เจ้าจื่อจินนั่งอยู่ในรถ กล่าวด้วยความเลื่อมใสอยู่บ้างว่า “ว่านสง หลื่งผู้นี้กลับมีโชควาสนานัก ที่นอนเป่าลม fridayเมื่อมีด้าหมิงหนุนหลัง บวกกับมันเจ้าอุบาย ความคิด อีกไม่นานจะเรียกลมเรียกฝนในทุ่งหญ้าแล้ว”

เซี่ยสินยิ้มพลางกล่าวว่า “คิดใช้สอยมันย่อมต้องให้มันสามารถ เรียกลมเรียกฝน แต่ว่า...มันต้องไม่คิดรวมทุ่งหญ้าเป็นปีกแผ่น ตอนนี้ มันยังครุ่นคิดว่าตัวเองเป็นชาวฮั่น แต่เมื่อมันมีอำนาจสูงสุด หนึ่งเดียวที่ มันนึกถึงเพียงเป็นผลประโยชน์ส่วนตัว มาตรแม้นเป็นเซ่นนั้น มันยังเกิด ความมักใหญ่ใฝ่สูง พวกเราต้องเลี้ยงลูมันเป็นเสือร้ายตัวหนึ่ง แต่เชือกที่ รัดคอมันต้องรัดแน่นไว้ ไม่อาจผ่อนคลายได้”

เซ์ยสินขบคิดแล้วกล่าวกับเจ้าจื่อจินว่า “หลังจากกลับไปต้อง กราบทูลฝ่าบาท ให้จัดคนลอบเข้าแคว้นวาลา จากนั้นให้คนผู้นั้นได้รับ ความ ‘ชื่นชม’ และ ‘ชุบเลี้ยง’ จากว่านสงหลิ่ง เมื่อพวกเรามีหูตาอยู่ข้าง กายมัน กิสามารถติดต่อลื่อสารได้”

เจ้าจื่อจินรีบผงกศีรษะรับ

คิดควบคุมข่านมองโกล ต้องให้ฝาบาททรงทราบและเป็นผู้ กำหนด โดยไม่อาจใช้สอยขบวนมังกรซ่อน ไม่เข่นนั้นกลับกลายเป็น เซ่ยสินเป็นฮ่องเต้ ยามใดที่มีคนล่วงรู้ว่าตนเองลอบควบคุมประมุขแฟง คุ่งหญ้า นอกจากฆ่ามันแล้วเซี่ยสินไม่มีทางเลือกอื่นอีก

กลับมา ค่อยถือเป็นบทเรียน ทำตามค่าบอกของเซี่ยสินก่อนออกจาก นครหลวง ทุกวันนอกจากทำงานในตำแหน่งขุนนางโซ่วผู้คณะเน่ยเกํอ ก็ติดตามงานจัดทำปทานุกรมintex 68755หย่งเล่อ ตอนนี้งานใกล้เสร็จแล้ว

ยามนั้นมหาบัณฑิตหูกว่างซึ่งเกี่ยวดองเป็นญาติกับมันรีบรุดมา พอเห็นหน้าเจี๋ยจิ้นก็ร้องว่า “ใต้เท้าโซ่วฝ่ ท่านไฉนยังนั่งอยู่ที่นี้?”

เจี๋ยจิ้นยิ้มพลางกล่าวว่า “เป็นกวงต้า (ชื่อรองของหูกว่าง) มาแล้ว เรื่องใดรีบร้อนถึงเพียงนี้?”

หูกว่างนั่งลงที่ต้านตรงข้ามกับมันกล่าวว่า “ต้าเซิน (ชื่อรองของ เจี๋ยจิ้น) ราชสำนักจัดสอบสามปีครั้ง นับตั้งแต่ต้นปีกรมพิธีการก็เริ่ม เตรียมการ ตอนนี้บัณฑิตจวี้เหยินตามที่ต่างๆ พากันเดินทางมายังนคร หลวง ที่นอนเป่าลม tv directการสอบประจำฤดูใบไม้ผสิกำลังจะเริ่มขึ้น ฝ่าบาทเตรียมเลือก ตัวผู้คุมสอบ ท่านไม่ทราบเรื่องหรือ?”

Comments


Datenschutzerklärung
Free homepage created with Beep.com website builder
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!