11
Ap
ว้าวรีวิวดี๊ดี
11.04.2017 00:37

ลองลามก้าวก็พูดเตือนทุกคน ■เงินรางวัลเป็นของข้า ผู้ใดกล้าแย่งชิง ข้าจะ แลกชีวิตกับมันผู้นั้น!"

เขาฉวยโอกาสที่คนอื่นยังไม่ทันตั้งตัวพุ่งทะยานกลับบ้านไปอย่าง รวดเร็ว ครู่ต่อมาก็วิ่งกลับมาอีกแล้วนั่งแปะลงกับพื้นหายใจหอบแฮก ๆ จากนั้นจ้องเขม็งที่มือเรียวงามของซย่าอวี้จิ่นที่เคยถือก้อนเงินเอาไว้พลางเอ่ย ด้วยนํ้าเสียงที่เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจ

"ภรรยาข้าบอกว่าเด็กคนนั้นน่าสงสาร หลังจากมารดาจากไปก็ไร้ที่พำนัก พักพิง ทั้งยังกลัวสุนัขดุ เลยเอาไม้ผุๆ หลายแผ่นต่อเป็นเพิงนอนอยู่บน กิ่งด้นไทรใหญ่ตรงโน้นขอรับ"

ซย่าอวี้จิ่นโยนก้อนเงินให้เขา เอ่ยยิ้ม ๆ "ให้ภรรยาเจ้าซื้อหนั่นโถว"

จอมตระหนี่หลัววิ่งออกไปอย่างลิงโลดใจท่ามกลางเสียงหัวเราะตังครีน เยี่ยเจาแหงนศืรษะมองไปที่ด้นไทรใหญ่ซื้งอยู่ไม่ไกลพลางครุ่นคิดอะไร บางอย่าง จากนั้นก็กระโจนพรวดขนไปยืนบนชายคาแล้วกระโดดลองลามที ปีนไต่ไปตามกิ่งด้นไทร มองเห็นจุดที่สูงขนไปมืเชีอกปอหนา ๆ หลายเล้นกัก เป็นตาข่าย แขวนไว้ระหว่างง่ามไม้คล้ายเป็นเตืยง มืพรมขาดๆ ผืนหนึ่งปูรอง ด้านบนยังมืแผ่นไม้หลายแผ่นที่ใข้ผ้าผืนยาวมัดต่อกันไว้บังฝน อีกทั้งกระดูกไก่ ที่แทะก้นที่นอนเป่าลม tv directไปแล้วเก้นครึ๋งทิ้งไว้ท่อนหนึ่ง นางยื่นศีรษะลอดกิ่งไม้ออกมา ■ไม่มืคน"

“หรอจะหน้ไปแล้ว?" ตุลาการหนวกล่าวพิมพำ "เหตุใดตลอดหลายวัน นี้ที่พวกเราไล่ลอบถามไปทุกประดูเรีอนถืงไม่เคยพบเห็นเขามาก่อน"

เยี่ยเจาเอ่ย

"ทัศนวิสัยบนต้นไม้ขัดเจนมาก เขาอาจมองเห็นอะไรบางอย่างจน

บังเกิดความกลัวขึ้นเลยหนีไปแล้ว"

ตุลาการหนิวตบหน้าผาก เอ่ยอย่างขัดเคืองใจ "ไฉนข้าถีงลืมเรื่องนี้ไปไต้"

ซย่าอวี้จิ่นพูดปลอบ

■ไม่เป็นไร อย่าท้อใจไปเลย เจ้ายังเป็นขุนนางที่คือยู' แค'ยดตดกับ กฎเกณฑ์ไปสักหน่อย หากจะคืดไม่ถึงว่าบนต้นไม้มีคนอาศัยอยู่ย่อมเป็นเรื่อง ธรรมดา วันหน้าต้องหัดมีเชาวน์ปัญญาอย่างข้าบ้างรีวิว ที่นอนเป่าลมถึงจะดี"

ตุลาการหนีวกลับมาวางสิหน้าเคร่งขรึมดังเดิม "นั่นสิขอรับ ข้าไม่เคยได้ยนไต้ทังมาก่อนว่ามีคนอาศัยอยู่บนต้นไม้ เป็นข้าที่สะเพร่าเอง จวิ้นอ๋องช่างดวงดีโดยแท้ ไขคดีไต้อย่างสบายๆ พบเบาะแสง่ายดายราวกับพสิกฝ่ามีอ ช่างเป็นผู้มีบุญที่ไต้รับการปกบ้อง คุ้มครองจากสิ่งศักดิ*ลทธโดยแท้''

ชย่าอวี้จิ่นพูดโอ่อย่างไม่ละอายใจ

"ไม่ต้องอิจฉาไป เรื่องโขคก็เป็นความลามารถเฉพาะตัวอย่างหนี้ง" ตุลาการหนีวเห็นพ้องด้วย "น่าเสิยดายที่ข้าไร้วาลนานี้"

ซย่าอวี้จิ่นยิ้มหน้าระรื่นราวกับทังนัยประชดประขันในวาจาเขาไม่ออก "เจ้าต้องจุดธูปไหว้พระบ่อย ๆ ไม่แน่สิ่งศักดิ*สิฑธอาจที่นอนเป่าลม intex 6 ฟุตปกบ้องคุ้มครอง เจ้าบ้างก็ได้"

Comments


Datenschutzerklärung
Free homepage created with Beep.com website builder
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!