17
Ap
เว็ปขายเตียงเป่าลมราคาถูกที่สุด
17.04.2017 15:14

เจ้าหน้าที่จุดรับส่งข่าวสารลุกขึ้นยืนกล่าวว่า “เป็นติงโหวแหยเอง” หนึ่งในจำนวนนั้นยังล้วงจดหมายลับจากอกเสื้อ ประคองส่งต่อ เซี่ยสินกล่าวว่า “ติงโหวแหยสั่งให้รีบรุดเดินทางถึงเมืองเป้ยจิง เพื่อส่ง มอบจดหมายฉบับนี้ต่อโหวแหย เมื่อได้พบในที่นี้ก็ประเสริฐสุด”

เหล่าองครักษ์พากันยืนเป็นแถวเดียวอยู่ในตำแหน่งเหนือลม บัง ลมหิมะให้กับเซี่ยสิน เซี่ยสินเป็ดจดหมายลับของติงอวี่ออกอ่านตู สีหน้า

พลันที่นอนเป่าลม intexหัวใจกลายเป็นหนักอึ้ง มือที่ถือจดหมายกลายเป็น

แข็งทื่อ กระดาษจดหมายสั่นพึ่บพั่บในสายลม”

“กว๋อกงแหย ท่านเป็นไรแล้ว?”

หัวหน้าองครักษ์นามเอึ้ยนซวนเห็นมันหน้าแปรเปลี่ยนกลับกลาย จึงอดถามมืได้

เซี่ยสินส่ายหน้า พับจดหมายซุกเก็บไว้ในอกเสื้อ เดินออกไป หลายก้าว หันหน้าหาทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ลมหิมะโชยพัดมา มันยัง ที่นอนเป่าลม fridayยืนราวรูปสลักจากศิลา ไม่รู้สึกเหน็บหนาว เหล่าองครักษ์หันไปมองหน้า กัน ไม่ทราบว่าเกิดเรื่องอันใด มืคนกระ€บถามเจ้าหน้าที่ที่ส่งจดหมาย นั้น แต่เจ้าหน้าที่นั้นมืหน้าที่ส่งจดหมาย ไหนเลยทราบว่าในจดหมาย เขียนว่าอะไร

ผ่านไปเนิ่นนาน เขี่ยสินค่อยหันไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ที่งสามว่า “เราเมื่อมาแล้ว พวกฟานก็ไม่ต้องไปยังเมืองเปยจิงอีก รีบนำเราไปยังจุด รับส่งข่าวสารที่อยู่ใกล้ที่สุด’’

เสียงดงเมื่อเซี่ยสินถอดชุดหนังโยนลงบนเก้าอี้ บังเกิดเป็นเสียง ของหนักกระทบพนเก้าอี้ ที่นอนเป่าลมในรถชุดหนังกลับเผชิญกับลมหิมะจนแข็งกระด้าง ขึ้นมา

ขุนนางประจำจุดรับส่งข่าวสารนามซื่อซิวเซิงรีบยกนํ้าร้อนมาอ่าง หนึ่ง กล่าวว่า “กว๋อกงแหยเชิญล้างหน้า”

ซื่อซิวเซิงผู้นี้เป็นซาวฮั่นที่อพยพมานอกด่านถึงสองชั่วคน ตอนนี้ พี่ชายนามซื่อขุนเซิงเกาะกระแสการค้าของแดนเหลียวตง เป็นพ่อค้ารับ ซื่อและจัดส่งเครื่องหนัง ซื่อซิวเซิงเป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดรับส่งข่าวสาร นานปี ตอนนี้ก็ขึ้นเป็นขุนนางเฉิงเจ๋อ  ถึง แม้จุดรับส่งข่าวสารบนเส้นทางเหลียวตงไม่มืรายได้พิเศษอันใด แต่ฐานะ

ทางบ้านมั่งคั่งกว่าเดิมหลายเท่า จุดรับส่งข่าวสารแห่งนี้ยังไม่เคยต้อนรับ ขุนนางใหญ่ถึงเพียงนี้มาก่อน ชื่อเฉิงเจ๋อกลัวผู้ใต้บังคับบัญชามือไม้ หยาบกระด้าง สร้างความไม่พอใจแก่ผู้กว๋อกง จึงปรนนิบ้ตด้วยตัวเอง ใบหน้าเชื่ยสินทานํ้ามันนากบกป้องกันความหนาว พอเข้าห้องหับ ก็เหนียวเหนอะ กำลังต้องการล้างหน้าพอดี มันวักนํ้าใสใบหน้าจนเปียก ค่อยใช้สบู่ถูหน้า เปลี่ยนนํ้าสองอ่าง ค่อยล้างหน้าสะอาดสะอ้าน จึงกล่าวที่นอนเป่าลม tv direct กับชื่อเฉิงเจ๋อว่า “ส่าถอยไปเถอะ เราต้องการพักผ่อนลักครู่”

ชื่อเฉิงเจ๋อถอนหายใจโล่งอกกล่าวว่า “ห้องครัวกำลังปรุงอาหาร กว๋

อกงแหยพักผ่อนก่อน อีกลักครู่ผู้น้อยจะยกมา”

เชื่ยสินรอจนชื่อเฉิงเจ๋อจากไป ก็ออกคำสั่งต่อเลี่ยนซวนซึ่งยืนอยู่ หน้าประตูว่า “ไปตามตัวกังพีง จางเหวินเถากับเหอเทียนชื่อมา”

Comments


Datenschutzerklärung
Free homepage created with Beep.com website builder
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!