20
Ap
เรามีเตียงเป่าลมมานำเสนอ
20.04.2017 16:00

หย่งเล่อฮ่องเต้ทอดพระเนตรเซี่ยสินล่าถอยไปอย่างข้า ๆ ถอน พระทัยออกมาเบา ๆ พระองค์ย่อมทอดพระเนตรจดหมายสั่งเสียของเซี่ย สินฉบับนั้น
ที่นอนเป่าลมในรถแล้ว พระองค์ไม่ต้องตรวจสอบ ก็ทรงทราบว่า เรื่องนี้เป็น ความจริงเลียเก้าส่วน

เซี่ยสินรุดสู่ที่ตั้งทัพวาลาพร้อมยอมตาย ในจดหมาย “สั่งเสีย” ต้อง ไม่กล่าวเหลวไหล เขึ้ยสินกับจี้กังไม่มีความแค้นส่วนตัว หากบอกว่าคิด ช่วงชิงเป็นที่โปรดปราน สำหรับคนที่ตระเตรียมรับความตาย เหตุการณ์ ถึงข้อนี้คงคิดเห็นจืดจางลง ยังมี คำนวณจากนิสัยใจคอของจี้กัง มีความ เป็นไปไต้ที่จ ะกระทำเรื่องนี้ การร้องอุทธรณ์ของเซี่ยสิน เป็นการร้อง อุทธรณ์แทนไพร่พลที่ต้องเสียชีวิตโดยใช่เหตุ

แต่ว่าจนบัดนี้พระองค์ยังทรงไว้วางพระทัยและพึ่งพาจี้กัง เมื่อเกิดที่นอนเป่าลม บิ๊กซี เรื่องขึ้น ขณะที่สถานการณ์ทางชายแดนทางเหนือยังไม่ถึงกับเลวร้ายสุด แก้ไข ยังคงมีบทสรุปที่สมบูรณ์พร้อม ยังมีความจำเป็นต้องสืบสาวราว เรื่อง โดยสำเร็จโทษคนสนิทหรือ จี้กังรีบร้อนสร้างผลงานจริง แต่หาก ขุนนางทุกคนไม่คิดสร้างผลงาน ฮ่องเต้จะใข้สอยเหล่าขุนนางไต้อย่างไร?

ที่หย่งเล่อฮ่องเต้ทรงเป็นห่วงคือ จี้กังถือเป็นขุนนางสำคัญคนหนึ่ง

หากคิดสำเร็จโทษมัน ก็ต้องแจกแจงความผิดของมัน แต่ว่าแผนลับที่ ต้าหมิงยุยงให้แคว้นวาลากับตาร์ตาร์เข่นฆ่ากันเองไหนเลยเป็ดเผยออก ไปได้? 1

ยามใดที่ข่าวคราวขุนนางใหญ่หวังสร้างผลงาน เป็นเหตุให้ไพร่พล จำนวนมากต้องบาดเจ็บล้มตายพอแพร่ออกไป เครือญาติของไพร่พลที่ ล้มตายกับไพร่พลที่บาดเจ็บพิการจะเจ็บปวดใจที่นอนเป่าลม intex comfort plush 67770หรือไม่ หลังจากนั้นราช สำนักมีคำสั่งใด ไพร่พลจะเคลือบแคลงสงลัย ไยมิใช่กระทบถึงรากราน

ของประเทศ การฆ่าจ็กังคนเดียวสามารถชดเชยผลอันน่ากลัวเหล่าน หรือไม่?

หากว่ามิคนอาคัยเรื่องนี้ยุยงให้ชาวเหลียวตงโกรธแค้นต่อราช สำนักเล่า เหล่าผู้สูงศักดิ'ชาวตาร์ตาร์ที่ถูกปลดออกจากอำนาจทางทหาร ถูกอพยพมายังแดนเหลียวตงไหนเลยยอมปล่อยปละละเว้นโอกาสเข่นนี้ เมื่อถึงเวลาเกิดข่าวลือแพร่สะพัด ทางการสามารถควบคุมชาวตาร์ตาร์ จำนวนมากได้หรือไม่?

หย่งเล่อฮ่องเต้ไม่ต้องการสร้างความผิดหวังแก่เซี่ยสิน แต่เมื่อ ใคร่ครวญถึงปัญหาเหล่านี้ จึงไม่คิดฆ่าจี้กัง จนเกิดความสั่นสะเทือนที่ ใหญ่หลวงกว่านี้ อีกประการ เซี่ยสินกับจี้กังล้วนเป็นขุนนางที่พระองค์ โปรดปราน พระองค์ไม่คิดตัดแขนตัวเองข้างหนึ่ง ไต้แต่ใข้เคล็ดวิชา “ลาก ถ่วง” สะกดเรื่องนี้ใว้ก่อน

ทุกผู้คนเข้าใจว่าฮ่องเต้มีอำนาจฆ่าฟันตามอำเภอใจ แต่ว่าฮ่องเต้ ก็ไม่สามารถกระทำตามที่พระทัยต้องการ

เซี่ยสินออกจากราชนิเวศน์ ต้องแหงนหน้าทอดถอนใจยาว ครุ่นติด ขึ้น ‘ฝาบาทยังคงโปรดปรานจี้กัง’

ตอนแรกมันเพราะเพื่อป้องกันที่นอนเป่าลม tv directตัว ลงมือฆ่าเจ้าหน้าที่กรมความ มั่นคงแผ่นดิน ถือว่ามิความผิดถึงตาย แต่ฮ่องเต้ทรงให้ท้ายมัน ตอนนี้ จี้กังร้อนรุ่ม

Comments


Datenschutzerklärung
Free website powered by Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!