22
Ap
โซฟาเตียงอย่างดีจากเรา
22.04.2017 17:05

ไม่ออก หากกล่าวอย่างจริงจังว่า “ฝ่าบาท เหล่าขุนนางไม่ไต้อยู่ ในความควบคุมของเฉิน หากอยู่ภายใต้การชี้นำของผลประโยชน์”

หย่งเล่อฮ่องเต้ทรงเลิกพระขนง ตรัสทวนคำ “การชี้นำของผล ประโยชน์?”

เซี่ยสินกล่าวว่า “ถูกแล้ว ไห่ซื่อกง[1] บอกว่าผู้คนแออัดเบียดเสียด ล้วนมาเพราะผลประโยชน์เก้าอี้เป่าลม ผู้คนเคลื่อนไหวขวักไขว่ ล้วนมุ่งหาผลประโยชน์ เหล่าขุนนางที่สนับสนุนหรือคัดต้าน กล่าวถึงที่สุดเกิดจากผลประโยชน์ คัวเดียว”

หย่งเล่อฮ่องเต้ตรัสถามว่า “ผลประโยชน์อยู่ที่ใด?”

เซี่ยสินกล่าวว่า “ฝ่าบาททราบหรือไม่ การค้าผ่านเครื่องบรรณาการ มีหนึ่งข้อบกพร่องและสามความขัดแย้งที่ไม่อาจไกล่เกลี่ยไต้”

หย่งเล่อฮ่องเต้คลายความขุ่นข้องพระทัยเปลี่ยนเป็นฉงนงงงวย ตรัสว่า “ท่านบอกมา”

เซี่นสินโซฟาลม พกพากล่าวว่า “เมื่อครู่เหล่าขุนนางจาระไนข้อบกพร่องของการ ค้าขายผ่านทางถวายเครื่องบรรณาการแล้ว เฉินคงไม่ต้องบรรยายอีก” หย่งเล่อฮ่องเต้ผงกพระเศียรตรัสว่า “ท่านลองบอกว่าความขัด แย้งทั้งสามเป็นความขัดแย้งใด?”

เซี่ยสินกราบทูลว่า “ความขัดแย้งทั้งสามได้แก่ความขัดแย้งของ ขุนนางบุ๋นกับขันที ความขัดแย้งของราชสำนักกับท้องถิ่น และความขัด แย้งระหว่างเจ้าชีวิตกับตระกูลใหญ่ เจ้าของที่ดินและคหบดี”

หย่งเล่อฮ่องเต้โน้มพระวรกายไปเบื้องหน้า ตรัสว่า “คำพูดนี้ อธิบายอย่างไรให้บอกมาโดยละเอียด”

เซี่ยสินกล่าวว่า “อย่างนั้นเฉินขอกราบทูลตรงๆ โซฟาเป่าลม intex 68565แล้ว ก่อนอื่นเอ่ย ถึงความขัดแย้งระหว่างขุนนางบุ๋นกับขันที การแล่นเรือสู่ซีหยาง การต่3 เรือรบ

รวมทั้งการจัดซื้อสินค้า ล้วนอยู่ในความรับผิดชอบของวังใน เป็นการจัดซื้อโดยขันที เหล่าขุนนางไม่อาจสอดมือเข้าไป ทั้งยังต้อง อำนวยความสะดวก รับคำสั่งจากขันที เหล่าขันทีไม่เพียงดูแลทรัพย์สิน ยังนำกำลังทหารและจัดสรรแรงงาน จะให้ขุนนางบุ๋นที่ดูแลทุกเรื่องราๆ จะทนทานรับไค้อย่างไร?

“อย่าว่าแต่สมัยราชวงศ์สั่นและกัง ขันทีก่อเหตุเภทภัย นับแต่นั้น เป็นต้นมาขุนนางบุ๋นก็ตั้งข้อสงสัย ระวังป้องกัน ทั้งไม่เป็นมิตร และ หยามดูแคลนต่อขันที เห็นขันทียิ่งมายิ่งมือำนาจ จะให้พวกมันวางใจไต้ อย่างไร?”

พระเนตรหย่งเล่อฮ่องเต้ทอประกายวูบ ไม่รับสั่งอันใด

พระองศ์ทรงทราบสิ่งที่เซี่ยสินเอ่ยถึง หากบอกว่าฮ่องเต้ทรงหวั่น วิตกว่าหากส่งขุนนางใหญ่ออกทะเล จะก่อกบฏตั้งตัวเป็นใหญ่ ถือเป็น ความคิดโซฟาลม ราคาถูกของคนไม่รู้ความ หากเอ่ยถึงข้อวิตกกังวล ที่ผ่านมามืขันทีคิด กุมอำนาจ ตั้งตนเป็นฮ่องเต้ เมื่อไปส่งขุนนางบุ๋นออกไป เปลี่ยนเป็น ใช้สอยขันทีก็ไว้วางใจไต้หรือ อีกประการขุนนางบุ๋นมืครอบครัว มิชาติ ตระกูลอยู่ในประเทศ ไยมิใช่ควบคุมไต้ง่ายกว่าขันที?

 

 

[1] หมายถึงซือหฝาถานสมัยราชวงศ์ฮั่น

Comments


Datenschutzerklärung
Make your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!